Praktický výcvik PPL(A)

Rozsah výcviku

Teória: 100 hodín
Praktická časť: 46 hodín

Kvalifikácia

licencia Súkromného pilota letúnov PPL(A) / SEP(land)

Cena

6490 €

Termín

Dohodou

V cene za výcvik nie sú zahrnuté poplatky

 • Poplatky za lekárske prehliadky
 • Poplatky za preskúšania Leteckým úradom
 • Členský poplatok AK 100 €
 • Poistenie zodpovednosti za škodu 100 €. Nutné pre lietanie

Minimálne požiadavky

1

Vek

Vek minimálne 15 rokov (je potrebný súhlas zákonného zástupcu ak si nedovršil 18 rokov)
2

Register trestov

Trestná bezúhonnosť (čistý register trestov).
3

Preukazu rádiotelefonistu

Držiteľ preukazu rádiotelefonistu vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti

Priebeh kurzu

Miesto: Spišská Nová Ves
Sezóna: Celoročná
Počasie: V prípade nepriaznivého počasia bude dohodnutý náhradný termín
Typ lietadla: Cessna 172 / Pipistrel Virus SW 121

Teoretická príprava:
Teoretická časť predstavuje 100 hodín teoretickej výučby, pričom 60 hodín je prednášaných pred zahájením letového výcviku a a zvyšných 40 hodín uchádzači absolvujú v rámci rozšírených pozemných príprav počas letovného výcviku. V leteckej škole je možné výučbu absolvovať taktiež dištančnou formou, t.j. 10 hodín uchádzači absolvujú na prezenčných prednáškach a zvyšok sa budú učiť doma v rámci „samovýučby“.

Praktická časť leteckého výcviku pre získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot – PPL(A) s triednou kvalifikačnou kategóriou pre jednomotorové piestové letúne SEP(land) predstavuje minimálne 45 letových hodín, ktorých jednotlivé výcvikové úlohy sú zamerané na:

 • Základnú techniku pilotáže (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie)
 • Nácvik núdzových a abnormálnych postupov (vysadenie činnosti motora, požiar motora, porucha prístrojov a systémov, atď)
 • Pokročilá technika pilotáže (let na medzných rýchlostiach letu, ostré zatáčky, sklzy, špirály)
 • Navigačné lety v rôznych výškach
 • Základný let podľa prístrojov
 • Navigačné lety podľa prístrojov
 • Navigačné lety do zahraničia

Kvalifikácia

Získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) kvalifikačná kategória SEP(land) umožní absolventovi výcviku samostatne a bezpečne riadiť jednomotorové lietadlo príslušného variantu.

Výcvik pre získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov PPL(A) je určený pre širokú skupinu ľudí. Je vhodný taktiež pre pilotov, ktorí nemajú ambíciu stať sa profesionálnym pilotom a lietanie sa im stane krásnym koníčkom.

Ďalšie výcviky

LAPL(A)

Pilot vetroňov

Pilot Ľahkých lietadiel