AKCIOVÁ cena

Pridajte sa k nám na ďalší kurz a začnite s nami svoju kariéru pilota. Využite šancu získať preukaz pilota ľahkých lietadiel, ktorý je platný vo všetkých krajinách EÚ. Počas kurzu sa dozviete o aerodynamike, navigačných letoch a pristátiach v obmedzených oblastiach.

Aktuálne je výcvik dostupný za zľavnenú cenu.

Pilot ľahkých lietadiel

4000€

3600€

možnosť splátok
11x 360€/mesiac
Rozsah výcviku

Teória: 80 hodín
Praktická časť: 25 hodín

Kvalifikácia

Licencia Pilota ľahkých lietadiel

Termín

Dohodou

V cene za výcvik nie je zahrnuté

 • Teoretická výučba
 • Poplatky za lekárske prehliadky
 • Poplatky za preskúšania Leteckým úradom
 • Členský poplatok AK 100 €
 • Poistenie zodpovednosti za škodu 100 €. Nutné pre lietanie

Minimálne požiadavky

1

Vek

Vek minimálne 16 rokov (je potrebný súhlas zákonného zástupcu ak si nedovršil 18 rokov)
2

Register trestov

Trestná bezúhonnosť (čistý register trestov).
3

Preukazu rádiotelefonistu

Držiteľ preukazu rádiotelefonistu vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti

Priebeh kurzu

Miesto: Spišská Nová Ves
Sezóna: Celoročná
Počasie: V prípade nepriaznivého počasia bude dohodnutý náhradný termín
Typ lietadla: Viper SD 4

Teoretická príprava:

Základné znalosti tréningového programu vrátane základných a bezpečnostných pokynov.

Spoznávanie lietadla: Je to počiatok rôznych leteckých kurzov. Poletíte v Viperi SD-4 od Tomark Aero, slovenského výrobcu.
Žiak musí absolvovať teoretickú prípravu a úspešne absolvovať test z leteckej legislatívy, leteckých vedomostí všeobecne, letectva a plánovania, ľudskej výkonnosti a obmedzení, meteorológie, navigácie, prevádzkových postupov, základov lietania a korešpondencie.

Letový výcvik zahŕňa časti:

 • letisková prevádzka
 • let za sťažených podmienok
 • riadenie LŠZ-ML
 • riešenie núdzových situácií
 • navigačné lety
 • let pri kritických rýchlostiach
 • predletová činnosť
 • pristátia do obmedzených priestorov

Kvalifikácia

Ste oprávnený pilotovať ľahké lietadlá.
Držiteľ tohto preukazu je oprávnený vykonávať lety rekreačné, turistické, športové, s ďalšou osobou na palube, pre vlastnú potrebu

Pilotný kurz je vhodný aj ako preškolenie neaktívnych pilotov
Územná platnosť oprávnenia je EÚ