AKCIOVÁ cena

Prihlás sa k nám na najbližší kurz a odštartuj s nami kariéru pilota. Využi možnosť a získaj SPL licenciu platnú vo všetkých štátoch EÚ. Pri výcviku nadobudneš vedomosti z aerodynamiky, procesov v atmosfére a schopnosť správne sa rozhodovať v každej situácií.

Akcia platí do 31.12.2021

Pilot bezmotorového lietadla
do 20 rokov

2000€

999€

možnosť splátok
11x 99€/mesiac
Pilot bezmotorového lietadla
nad 20 rokov

2000€

1499€

možnosť splátok
11x 149€/mesiac
Rozsah výcviku

Teória: 40-80 hodín
Praktická časť: 20 hodín

Platnosť kvalifikácie

Preukaz spôsobilosti pilota vetroňov (SPL)

Termín

Teoretická príprava bude zahájená od 1.2 – 31.3
Praktiká časť začne od 1.4 do konca roka 2022

V cene za výcvik nie je zahrnuté

  • Teoretická výučba
  • Poplatky za lekárske prehliadky
  • Poplatky za preskúšania Leteckým úradom
  • Členský poplatok AK 100 €
  • Poistenie zodpovednosti za škodu 100 €. Nutné pre lietanie

Minimálne požiadavky

1

Vek

Vek minimálne 14 rokov (je potrebný súhlas zákonného zástupcu ak si nedovršil 18 rokov)
2

Register trestov

Trestná bezúhonnosť (čistý register trestov).
3

Preukazu rádiotelefonistu

Priebeh kurzu

Miesto: Spišská Nová Ves
Sezóna: Celoročná
Počasie: V prípade nepriaznivého počasia bude dohodnutý náhradný termín
Typ lietadla: Blaník L 23 /L 13

Teoretická príprava:
Po splnení požiadaviek budeš zaradený do výcvikového kurzu v našom Aeroklube. Bude ti vydaná žiacka knižka a tvoja cesta k získaniu preukazu pilota vetroňov môže začať teoretickou výučbou na učebni v rozsahu minimálne 40-80 hodín.

Kurz teoretických vedomostí ukončíš podrobením sa písomnému a ústnemu preskúšaniu na overenie úrovne teoretických vedomostí zo všetkých predmetov.

Praktická časť
Po úspešnom zvládnutí teoretických vedomostí sa dostaneš k praktickému výcviku na vetroni Blaník L 13. Ten začína teoretickým oboznámením sa s typom lietadla-vetroňa na ktorom sa budeš vykonávať praktický výcvik.
V priebehu letového výcviku, pred prvým samostatným letom musíš ešte vykonať skúšku pre získanie preukazu rádiotelefonistu leteckej služby na Telekomunikačnom úrade SR.
Po zvládnutí všetkých letových úloh podstúpiš skúšku z teoretických vedomostí a po jej zvládnutí praktickú skúšku, kde preukážeš schopnosť vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC).

Kvalifikácia

EASA PREUKAZ SPÔSOBILOSTI – SPL, LAPL(S)
Za „EASA preukaz spôsobilosti“ sa považuje preukaz spôsobilosti vydaný podľa nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, príloha I, časť FCL (v preukaze je uvedené: „Vydaný v súlade s časťou FCL.“).

Platnosť preukazu spôsobilosti podľa časti FCL nie je časovo obmedzená.
Žiadna osoba nesmie byť súčasne držiteľom viac ako jedného preukazu spôsobilosti na kategóriu lietadla vydaného podľa časti FCL.