AKCIOVÁ cena

Prihlás sa k nám na najbližší kurz a odštartuj s nami kariéru pilota. Využi možnosť a získaj SPL licenciu platnú vo všetkých štátoch EÚ. Pri výcviku nadobudneš vedomosti z aerodynamiky, procesov v atmosfére, termického lietania a schopnosť správne sa rozhodovať v každej situácií.

Aktuálne je výcvik dostupný za zľavnenú cenu.

Pilot bezmotorového lietadla
od 15 rokov

2000€

1499€

možnosť splátok
11x 149€/mesiac
Rozsah výcviku

Teória: 40-80 hodín
Praktická časť: 20 hodín

Platnosť kvalifikácie

Preukaz spôsobilosti pilota vetroňov (SPL)

Termín

Teoretická príprava bude zahájená počas zimy a
praktická časť počas letného obdobia. Predpokladaný začiatok od 1.4.2024

V cene za výcvik nie sú zahrnuté poplatky

 • Teoretická výučba
 • Poplatky za lekárske prehliadky
 • Poplatky za preskúšania Leteckým úradom
 • Členský poplatok AK 100 €
 • Poistenie zodpovednosti za škodu 100 €. Nutné pre lietanie

Minimálne požiadavky

1

Vek

Vek minimálne 14 rokov (je potrebný súhlas zákonného zástupcu ak si nedovršil 18 rokov)
2

Register trestov

Trestná bezúhonnosť (čistý register trestov).
3

Preukazu rádiotelefonistu

(nadobúda sa počas výcviku)

Priebeh kurzu

Miesto: Spišská Nová Ves
Sezóna: Celoročná
Počasie: V prípade nepriaznivého počasia bude dohodnutý náhradný termín
Typ lietadla: Blaník L 23 /L 13

Teoretická príprava:

Teoretická príprava trvá 40-80 hodín a vyvrcholí vedomostnou skúškou. Po úspešnom ukončení Vám bude odporučené začať praktický výcvik, ktorý bude prebiehať na letisku v Spišskej Novej Vsi. Svoje teoretické vedomosti musíte ešte preukázať prostredníctvom testu Dopravného úradu, ktorý môžete absolvovať kedykoľvek (aj počas praktického vyučovania). Jedinou podmienkou je, aby ste ukončili praktickú prípravu do dvoch rokov po absolvovaní tejto skúšky.

Praktická časť

Zaradené sú jednotlivé cvičenia, ktoré musíte v prvej fáze vykonať s inštruktorom. Pre každé cvičenie tréningový program poskytuje požadovaný počet vzletov a nalietaných hodín (alebo minút). Inštruktor vám môže umožniť prejsť na ďalšie cvičenie.
Každé cvičenie začína pozemným tréningom, v ktorom učiteľ dôkladne popíše úlohu a prípadné situácie, s ktorými sa môžete stretnúť.
Po každom cvičení nasleduje aj rozbor, v ktorom vám inštruktor povie, aké chyby ste urobili a ako sa im v budúcnosti vyhnúť.
Po 30-50 vzletoch vám môže inštruktor navrhnúť prvý samostatný let, ktorý absolvujete v rádiovom spojení s inštruktorom. Pred samostatným letom musíte zložiť skúšku rádiotelefónneho operátora, aby ste preukázali svoju spôsobilosť na obsluhu rádiostanice.
Ďalšie aktivity nasledujú po samostatnom vzlete, ktorý absolvuje najskôr s učiteľom a neskôr sám – to všetko pod dohľadom inštruktora, ktorý s vami bude komunikovať.

Kvalifikácia

EASA PREUKAZ SPÔSOBILOSTI – SPL, LAPL(S)
Za „EASA preukaz spôsobilosti“ sa považuje preukaz spôsobilosti vydaný podľa nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, príloha I, časť FCL (v preukaze je uvedené: „Vydaný v súlade s časťou FCL.“).

Platnosť preukazu spôsobilosti podľa časti FCL nie je časovo obmedzená.
Žiadna osoba nesmie byť súčasne držiteľom viac ako jedného preukazu spôsobilosti na kategóriu lietadla vydaného podľa časti FCL.

Pilot na skúšku

Snívate od detstva o pilotovaní lietadla? Priťahuje vás predstava vyskúšať si pilotovať lietadlo a spraviť tak prvý krok k tomu stať sa pilotom? Ak si nie ste istý, ponúkame vám možnosť vyskúšať si aké to je. Vďaka tomu sa môžete bližšie zoznámiť s reálnym prostredím a prvotnými inštrukciami, s ktorými sa ako budúci pilot budete v praxi bežne stretávať.

Ak vás lietanie chytí za srdce, cenu zážitku vám odpočítame z ceny výcviku.

 • Pilot na skúšku bezmotorového lietadla (60 min)

  199 
 • Pilot na skúšku motorového lietadla (60 min)

  299