AKCIOVÁ cena

Pridajte sa k nám na ďalší kurz a začnite s nami svoju kariéru pilota. Využite šancu získať preukaz PPL(A), ktorý je platný vo všetkých krajinách EÚ. Počas kurzu sa dozviete o aerodynamike, navigačných letoch a pristátiach v obmedzených oblastiach.

Aktuálne je výcvik dostupný za zľavnenú cenu.

Pilot ľahkých lietadiel

6490€

5941€

možnosť splátok
11x 594€/mesiac
Rozsah výcviku

Teória: 100 hodín
Praktická časť: 46 hodín

Kvalifikácia

licencia Súkromného pilota letúnov PPL(A) / SEP(land)

Termín

Dohodou

V cene za výcvik nie je zahrnuté

 • Teoretická výučba
 • Poplatky za lekárske prehliadky
 • Poplatky za preskúšania Leteckým úradom
 • Členský poplatok AK 100 €
 • Poistenie zodpovednosti za škodu 100 €. Nutné pre lietanie

Minimálne požiadavky

1

Vek

Vek minimálne 15 rokov (je potrebný súhlas zákonného zástupcu ak si nedovršil 18 rokov)

2

Register trestov

Trestná bezúhonnosť (čistý register trestov).
3

Preukazu rádiotelefonistu

Držiteľ preukazu rádiotelefonistu vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti

Priebeh kurzu

Miesto: Spišská Nová Ves
Sezóna: Celoročná
Počasie: V prípade nepriaznivého počasia bude dohodnutý náhradný termín
Typ lietadla: Cessna 172 / Pipistrel Virus SW 121

Teoretická príprava:
Teoretická časť pozostáva zo 100 hodín teoretického výcviku, pričom 60 hodín je pred začiatkom letového výcviku a zvyšných 40 hodín počas letového výcviku. Letecká škola ponúka aj diaľkové vzdelávanie, v ktorom uchádzači navštevujú 10 hodín denných prednášok a zvyšok sa vyučuje doma v rámci „samoštúdia“.

Na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota – PPL (A) s triednou kvalifikáciou pre jednomotorové piestové lietadlá SEP (pozemné) je potrebných minimálne 45 letových hodín so samostatnými výcvikovými činnosťami zameranými na:

 • Techniky pre základné lietanie (vzlet, stúpanie, klesanie, otáčanie, horizontálne pristátie)
 • Nácvik núdzových a abnormálnych postupov (vypnutie motora, požiar motora, porucha prístrojov a systémov atď.)
 • Techniky pre pokročilé pilotovanie (let pri limitných rýchlostiach letu, ostré zákruty, sklzy, špirály)
 • Lety navigácie v rôznych výškach
 • Základy letu podľa prístrojov
 • Lety zahŕňajúce navigáciu podľa prístrojov
 • Lety do navigácie iných krajín

Kvalifikácia

Absolvent výcviku PPL (A) – súkromný pilot letúňov bude schopný samostatne vykonávať lety na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5700 kg s jedným piestovým motorom tzv. SEP (L). Držiteľ tejto licencie môže voľne lietať po celom svete a pristávať na medzinárodných letiskách. V prípade letov do zahraničia je potrebná anglická doložka ICAO English min. level 4.

Získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) kvalifikačná kategória SEP(land) umožní absolventovi výcviku samostatne a bezpečne riadiť jednomotorové lietadlo príslušného variantu.

Výcvikový program súkromných pilotov PPL (A) je určený pre širokú škálu jednotlivcov. Je vhodný aj pre pilotov, ktorí netúžia byť profesionálnymi pilotmi, pretože lietanie sa stane príjemnou zábavou.