AKCIOVÁ cena

Pridajte sa k nám na ďalší kurz a začnite s nami svoju kariéru pilota. Využite šancu získať LAPL(A) preukaz, ktorý je platný vo všetkých krajinách EÚ. Počas kurzu sa dozviete o aerodynamike, navigačných letoch a pristátiach v obmedzených oblastiach.

Aktuálne je výcvik dostupný za zľavnenú cenu.

Pilot ľahkých lietadiel

4990€

4490€

možnosť splátok
11x 449€/mesiac
Rozsah výcviku

Teória: 100 hodín
Praktická časť: 30 hodín

Kvalifikácia

Licencia pilota ľahkých lietadiel LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence)

Termín

Dohodou

V cene za výcvik nie je zahrnuté

  • Teoretická výučba
  • Poplatky za lekárske prehliadky
  • Poplatky za preskúšania Leteckým úradom
  • Členský poplatok AK 100 €
  • Poistenie zodpovednosti za škodu 100 €. Nutné pre lietanie

Minimálne požiadavky

1

Vek

Vek minimálne 15 rokov (je potrebný súhlas zákonného zástupcu ak si nedovršil 18 rokov)
2

Register trestov

Trestná bezúhonnosť (čistý register trestov).
3

Preukazu rádiotelefonistu

Držiteľ preukazu rádiotelefonistu vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti

Priebeh kurzu

Miesto: Spišská Nová Ves
Sezóna: Celoročná
Počasie: V prípade nepriaznivého počasia bude dohodnutý náhradný termín
Typ lietadla: Pipistrel Virus SW 121

Teoretická príprava:
Teoretická časť kurzu pozostáva zo 100 hodín výučby. Prvých 32 hodín sa vyučuje pred začiatkom letovej časti výcviku a zvyšných 60 hodín sa vykonáva ako súčasť pozemného výcviku počas praktickej – letovej časti.

Druhú časť výcviku tvorí 32 hodín lietania s inštruktorom, počas ktorých študenti plnia špecifické úlohy a cvičenia podľa učebných osnov autorizovaného návodu.
Scenár:
Techniky základnej pilotáže (stúpanie, klesanie, zatáčanie, vzlet, pristávanie atď.)
Pokročilé letové schopnosti (šmykľavky, špirály, rýchle otočky, vysokorýchlostné lety atď.)
– letová navigácia v rôznych výškach
Po absolvovaní potrebného rozsahu výcviku a zložení skúšky teoretických vedomostí Dopravným úradom absolvuje záujemca tzv. „Skúšku zručnosti“ u inšpektora Dopravného úradu alebo u niektorého zo schválených letových skúšajúcich.
Kandidát po absolvovaní týchto skúšok získa preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel LAPL (A) / SEP (pozemný).

Kvalifikácia

Absolvent výcviku LAPL (A) – pilot ľahkých lietadiel je oprávnený vykonávať neobchodné lety ako veliteľ lietadla do maximálnej vzletovej hmotnosti 2000 kg. Licencia LAPL (A) je určená najmä na rekreačné a športové lietanie. Možnosť pokračovať na vyššiu licenciu PPL (A). Výhodou výcviku na 4-miestnom lietadle je možnosť mať na palube až 3 pasažierov + pilot.

Licencia pilota ľahkých lietadiel LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence) je určená predovšetkým pre tých, ktorí nemajú ambíciu stať sa dopravným pilotom, ale lietanie sa pre nich stane koníčkom alebo zábavou. 

Oprávnenia držiteľa preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel sú taktiež definované nariadením Európskej komisie 1178/2011 ustanovením FCL.105.A.