Lietanie a termika v atmosfére

Ide o formu letu, pri ktorej lietajúce objekty využívajú stúpavé prúdy, nazývané termika. Vďaka tomu majú schopnosť zostať vo vzduchu bez akéhokoľvek dodatočného zdroja energie (napájanie motora v prípade lietadiel, alebo mávanie krídel v prípade vtákov).

Stúpavé prúdy

Termika sú priestorovo a časovo lokalizované časti atmosféry vytvorené slnečným žiarením ohrievajúcim zem. Zohriaty vzduch potom stúpa v sĺpcoch, ktorý sa v tomto smere pohybuje rýchlosťou v rozsahu 1–10 m/s.

Využitie v praxi

Človek je touto technikou shopný preletieť veľké vzdialenosti len s využitím prirodzenej termickej energie. Podobne aj vtáky získavajú výšku krúžením v termike s roztiahnutými krídlami.

Nauč sa viac

Pochop fyzikálne javy v atmosfére a využi ich vo svoj prospech